تبلیغات
♫موسیقی سنتی ایران♫ - سپیده عشق

سپیده عشق

آسمان همچو صفحه دل من                                                                                                                                                                  روشن از جلوه های مهتاب است

                                                امشب  از خواب خوش گریزانم                                                                                                                         که خیال تو خوشتر از خواب است

تن صد ها ترانه می رقصد                                                                                                                              در بلور ظریف آوایم                                                           

        لذتی نا شناس و رویا رنگ

می دود همچو خون به رگهایم

بر لبم شعله های بوسه تو                                                                                                                                                                                                                                 می شکوفد چو   لاله ، گرم نیاز                                                         

در خیالم ستاره ای پر نور                                                                                                                                                                           می درخشد  میان هاله ی  راز

آه   ...... باور نمی کنم که مرا                                                                                                          با تو پیوستنی چنین باشد

                                                                                                                                        بی  گمان ز آن جهان رویایی                                  زهره برمن فکنده دیده عشق

                                                                                                                                                                                        می نویسم به روی دفتر عشق

«جاودان باشی ای سپیده عشق»

دریافت کد رای گیری