تبلیغات
♫موسیقی سنتی ایران♫ - معما های قرآنی

 

قابل توجه علقمندان به فراگیری علوم قرآنی معماهای قرآنی را به صورت مستمر در این بخش اعلام می نمایم به نحوی که اول سئوالات را مطرح بعد پاسخهای سئوالات را در وبلاگ درج می نمایم وهدف این است که نسل جوان ما با معارف واصول قرآنی اشنا شوند ودرعلوم قرآنی اطلاعات خودرا تقویت نمایند

1-     لفظ جلاله الله چند بار در قرآن کریم تکرار شده است ؟  به احتمال قوی 2816بار تکرار شده است

2-     کدام جزء از اجزاء قرآن مجید دارای کمترین تعداد لفظ جلاله است /  جزء شانزدهم که دارای 16کلمه جلاله است

3-     کدام جزء از قرآن کریم دارای بیشترین تعداد لفظ جلاله است ؟جزء پنجم که دارای 173لفظ جلاله است

4-     تعداد لفظ جلاله در سوره های مکی بیشتر است یا در سوره های مدنی ؟ سوره های مدنی که 1784بار است اما در سوره های مکی 920عد است

5-     چند آیه از قرآن کریم دارای لفظ جلاله است ؟2389آیه

6-     چند آیه از قرآن کریم دارای لفظ جلله نیست؟   3847آیه

7-     کدام آیه دارای بیشترین تعداد لفظ جلاله است ؟    آیه 20سوره مبارکه مزمل که 7بار تکرار شده است

8-     در چند سوره بجز آیه بسمله لفظ جلاله وجود ندارد ؟    29سوره که عبارتند از قمر   رحمن   واقعه   قلم    قیامه   مرسلات   نبا   عبس   مطففین   طارق   فجر   بلد    لیل    ضحی    شرح   قدر   زلزال   عادیات   قارعه   تکاثر   عصر  فیل   قریش  ماعون    کوثر   کافرون   مسد   فلق   ناس 

9-     کدام سوره دارای بیشترین لفظ جلاله است ؟   سوره مبارکه بقره  که دارای 283عدد لفظ جلاله است

10- کدام سوره است که در تمامی آیات آن لااقل یک لفظ جلاله وجود دارد ؟   سوره مبارکه مجادله

11- تنها سوره ای که با لفظ جلاله پایان یافته کدام سوره است ؟  سوره مبارکه انفطار

12- تنها آیه ای که با لفظ جلاله پایان یافته کدام ایه است ؟  آیه 19آخرین آیه سوره انفطار

13- در کدام آیه دو لفظ جلاله بدون هیچ فاصله وپی در پی قرار گرفته است ؟  آیه 124سوره مبارکه انعام

14- لفظ جلاله چند بار در نهج البلاغه به کار رفته است ؟1343بار

15- لفظ مبارک اللهم چند بار در نهج البلاغه بکار رفته است ؟22بار

16- چند آیه از آیات قرآن کریم با لفظ جلاله وذکر تهلیل آغاز شده است ؟6آیه 255بقره   2آل عمران   87نساء  8طه    26نمل  13تغابن

17- تنها سوره ای که شماره اش با تعداد لفظ جلاله در آن برابر است کدام سوره است ؟سوره مبارکه قصص که بیست وهشتمین سوره است ودارای 28لفظ جلاله

18- تنها سوره ای که تعداد لفظ جلاله در آن با تعداد اجزاء 30گانه قرآن مجید برابر است کدام سوره است ؟ سوره مبارکه حشر که دارای 30بار لفظ جلاله است

19- چند آیه از قرآن کریم با لفظ جلاله آغاز شده است ؟34آیه 15و255و257 آل عمران 2  نساء87  رعد 2و8و26ابراهیم 2و32طه 8حج 69و75نور 35نمل 26عنکبوت 62روم11و40و48و54سجده 4صافات 126زمر 23و42و62غافر61و64و79شوری 17و19جاثیه 12تغابن 13طلاق 12اخلاص 2

20- تنها سوره ای که تعداد لفظ جلاله آن در هر سه حالت رفعی نصبی وجری با یکدیگر برابر است کدام سوره است ؟سوره مبارکه بینه دارای سک لفظ رفع ویک لفظ نصب ویک لفظ جر است

21- دومین سوره ای که دارای بیشترین تعداد لفظ جلاله است کدام سوره است ؟ سوره مبارکه نساء دارای 230عدد لفظ جلاله است

22- تنها سوره ای که تعداد لفظ جلاله آن با تعداد امامان برابر است کدام سوره است ؟سوره مبارکه فصلت دارای 12عدد لفظ جلاله است

23- دو آیه ای که با حرف تاء قسم (سوگند ) ولفظ جلاله آغاز شده است کدامند ؟آیه 97سوره مبارکه شعرا و63سوره مبارکه نحل

24- چند سوره از قرآن با ذکر الحمدولله آغاز شده است ؟  پنج سوره سوره های حمد   انعام    کهف   سبا   فاطر

25- تلاوت کدام آیه از سوره مبارکه نساء توسط ابن مسعود سبب گریه پیامبر اکرم گردید ؟  آیه 41سوره نساء

26- چه ایاتی از قرآن مجید دربردارنده تمامی حروف الفبای زبان عربی است ؟  دوآیه : الف :آیه 154آل عمران    ب- آیه 29سوره مبارکه فتح

27- تنها سوره ای که در آن یازده قسم (سوگند )پیاپی وجود دارد کدام سوره است ؟ سوره مبارکه شمس سوگندها عبارتند از : والشمس   وضحیها والقمر   والنهار واللیل  والسماء ومابناها والارض وماطحاها ونفس وماسواها

28- تنها ماه قمری که در قرآن ذکر شده چیست ؟ ماه مبارک رمضان در آیه 185سوره بقره ذکر شده است در قرآن واژه محرم نیز بکار رفته اما به معنی حرام است نه ماه محرم

29- تنها سوره ای که به زبان حال بندگان خدا نازل شده است کدام سوره است ؟ سوره مبارکه حمد به همین جهت بعضی آنرا سوره مناجات می گویند زیرا در آن بنده با خدای خود مناجات وراز ونیاز می کند

30- آیه ای که در آن کلمه قرآن دوبار تکرار شده است کدام آیه اسست ؟ آیه 78سوره مبارکه اسراء

31- تنها سوره ای که در بردارنده بیشترین تعداد حرف تاء قسم است کدام سوره است ؟ سوره مبارکه یوسف که حرف تاء در ایت سوره 4بار تکرار شده است در آیات 73و85و91و95

32- در قرآن کریم مجموعاًچند حرف تاء قسم بکاررفته است ؟نه عدد موارد نه گانه عبارتند از : سوره یوسف آیات 73و85و91و95سوره نحل آیات 56و63وسوره انبیاءآیاه 57وشعرا آیه 97وصافات آیه 56

33- تنها زنی که در قرآن مجید ملقب به صدیقه شده کیست ؟ حضرت مریم

34- سوره هایی که میان دو بسمله قرار نگرفته اند کدامند ؟انفال وتوبه وناس

35- نام چند فصل از فصول چهارگانه سال در قرآن آمده است ؟ فصل زمستان شتاء وتابستان صیف درسوره قریش

36- تنها سوره ای که تعداد ایاتش با تعداد حزب های قرآن مجید برابر است کدام سوره است ؟سوره مائده که دارای تعداد 120آیه باربر با تعداد حزب های قرآن است

37- چند سوره از قرآن کریم با قسم (سوگند ) شروع شده است ؟ 23سوره که عبارتند از : یس  صافات   ص- زخرف دخان ق ذاریات طور نجم قلم قیامه مرسلات نازعات بروج طارق فجر بلد شمس لیل ضحی تین عادیات عصر

38- تلاوت کدام آیه از قرآن مجید برای بیدار باش در ساعتی معین مفید ومجرب است ؟ آیه 110سوره کهف آخرین آیه آن

39- تنها آیه ای که بلافاصله پس از یازده قسم پیاپی واقع شده کدام ایه است ؟ آیه 9سوره مبارکه شمس قدافلح من زکاها

40- آیه ای که در آن نام پنج بت وجود دارد کدام آیه است ؟ آیه 23سوره مبارکه نوح اسامی بت ها عبارتند از وئ -  سواع    یغوث   یعوق   نسر

41- تنها مورد در قرآن کریم که در آن دوازده فعل ماضی به شکل پیاپی آمده است کدام مورد است ؟ سوره مبرکه مدثر آیا ت 18تا 24

42- نام چند سوره در دعای ندبه به کار رفته است ؟ شش سوره که عبارتند از :طه یس ذاریات طور نبا- عادیات

43- تنها زنی که در قرآن کریم از او نام برده شده است کیست ؟ حضرت مریم

44- تها سوره ای که با نام بخشی از قرآن مجید آغاز شده کدام سوره است ؟ سوره نور

45- کدام یک از حروف جر در قرآن کریم بیشتر بکار رفته است ؟حرف جر (من )که 3226بار در قرآن تکرار شده است

46- فراوان ترین واژه در سوره یوسف کدام واژه است ؟ قال که 46بار تکرار شده است

47- آیات بی نقطه در قرآن کریم کدامند ؟ آیه یک طه یک طور -25معارج 3بلد یک عصر 2اخلاص

48- تنها آیه ای که دارای دو ذکر تهلیل است کدام آیه است ؟ آیه 18سوره آل عمران

49- تنها آیه ای که در آن دو بار کلمه الحمن تکرار شده است کدام آیه است ؟ آیه 60سوره مبارکه فرقان

50- تنها مورد در قرآن کریم که در سه آیه پی در پی کلمه الحمن تکرار شده است کدام مورد است ؟ آیات 91و92و93سوره مبارکه مریم

51- کدام سوره دارای بیشترین تعداد حرف ندا یااست ؟ سوره مبارکه مائده

52- کلمه قرآن در سوره های مکی بیشتر تکرارشده یا در سوره های مدنی ؟در سوره های مکی 54بار تکرار شده در سوره های مدنی 16بر

53- تنها آیه ای که در آن سه کتاب آسمانی تورات وانجیل وقرآن به طور پیاپی آمده کدام آیه است ؟ آیه 111سوره مبارکه توبه

54- کلمه قرآن چند بار در قرآن بکار رفته ؟70بار

55- سوره ای که دارای بیشترین تعداد کلمه قرآن است کدام سوره است ؟ سوره مبارکه اسراء که یازده بار آمده است

56- نام چه روزهایی از هفته در قرآن آمده است ؟ جمعه آدینه در آیه 9سوره جمعه وشنبه یا سبت 65بقره

57- ایاتی که اگر از آخر به اول خوانده شود تغییری در لفظ ومعنی آنها حاصل نمی شود کدامند ؟ بخشی از آیه 33سوره انبیاء (کل فی فلک )ودر آیه 40یس

58- کدام سوره در بردارنده بیشترین تعداد واژه قل است ؟سوره مبارکه انعام 44بار آمده

59- کدام آیه بیشترین تعداد واژه قل دارد ؟آیه 16سوره رعد 5بار تکرار شده

60- چند سوره از قرآن با واژه قل شروع شده است ؟ 5سوره جن کافرون اخلاص فلق ناس

61- تنها سوره ای که با مصدر شروع شده کدام است ؟سوره اسرا

62- تنها سوره ای که با تعلیل بیان علت آغاز شده است کدام سوره است ؟ سوره مبارکه قریش

63- سوره ای که یکی از آیاتش 31بار در آن تکرار شده است کدام سوره است /الرحمن    فبای آلاء ربکما تکذبان در آیات 13-16-18-21-23-25-28-30-32-34-36-38-40-42-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-67-69-714-73-75-77

64- سوره ای که دارای بیشترین خطاب به اهل ایمان  است کدام سوره است ؟ سوره مبارکه مائده که دارای 16مورد خطاب یا ایهالذین آمنوا است

65- تنها آیه ای که در آن دوبار واژه مسجد بکار رفته کدام آیه است ؟ آیه اول سوره مبارکه اسرا مسجد الحرام ومسجد الاقصی

66- تنها سوره ای که دارای بیشترین واژه مسجد است کدام سوره است ؟ سوره مبارکه بقره که نام مسجد شش بار در ایات 114-149-150-191-196-217بکار رفته است

67- سوره هایی که بر ضریح حضرت رضا منقوش شده کدامند ؟ یس وانسان

68- سوره ای که بر ضریح حضرت معصومه 3 منقوش گردیده کدام است ؟ انسان

69- نام مسجد الحرام چند بار در قرآن کریم آمده است ؟ 15بار

70- تنها فرشته ای که نامش در قرآن مجید نسبت به سایر فرشتگان بیشتر تکرار شده کیست ؟ حضرت جبرئیل فرشته وحی

71- دوصیغه از مصدر قول که هریک به طور دقیق 332بار در قرآن مجید تکرار شده کدامند ؟ دو صیغه قالوا وقل

72- تنها آیه ای که دو روح دارد کدام است ؟ آیه 85سوره اسراء

73- مسجدی که تنها یک بار نامش در قرآن کریم آمده است کدام مسجد است ؟ مسجد الاقصی

 

دریافت کد رای گیری