تبلیغات
♫موسیقی سنتی ایران♫ - موازنه کردن
هر کی بتونه این معادله رو موازنه کنه واقعا ممنونش می شم .

پاسخ خود را به ایمیل m.shafiee1997@yahoo.com ارسال کنید .Zn+HNO_3
می دهد
Zn(NO_3)2 + NH_4NO_3 + H_2O

خواهش می کنم سریعا جواب بدید . می خوام این معادله رو موازنه کنم .

دریافت کد رای گیری